Klachtenprocedure

We willen graag dat u tevreden bent. De klachtenprocedure geeft cliƫnten van E-starcoaching de mogelijkheid om onvrede te uiten. E-starcoaching doet vervolgens haar best om een passende oplossing te zoeken.

Artikel 1: Definities

 1. Praktijk: E-starcoaching gevestigd te Numansdorp.
 2. Eigenaar: de eigenaar van E-starcoaching.
 3. Klager: een deelnemer aan een workshop of coachtraject.
 4. Klacht: klacht over de uitvoering of inhoud van de workshop of coachtraject bij E-starcoaching.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend binnen 2 maanden na het voorval waarover wordt geklaagd te worden ingediend bij de eigenaar van E-starcoaching. De klacht bevat in elk geval de naam en het adres van de klager, de dagtekening en de maatregel die de klager verlangt.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking, zoals bijvoorbeeld het tarief.

Artikel 3: Behandeling van een klacht

 1. De eigenaar bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht aan de klager.
 2. De eigenaar verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de eigenaar beschikt.
 3. Na ontvangst van de klacht stelt de eigenaar de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en naar de klager toegezonden.
 4. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 10 werkdagen na het horen neemt de eigenaar een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Artikel 5: Ingangsdatum:

 1. Deze regeling gaat in op 1 april 2013.