Coachcontract / werkafspraken

Gegevens cliënt:

Voorletters en achternaam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Gegevens coach:

Roepnaam en achternaam:
Adres coachlocatie:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Gelijkwaardige werkrelatie

U hebt ervoor gekozen om een coachtraject aan te gaan met ondergetekende. Het werken aan de realisatie van deze doelen is een creatief en motiverend proces dat energie van u vraagt, maar u ook veel oplevert. Voor het bereiken van uw doelen hebt u met uw coach een traject afgesproken. De doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Voordat we met de uitvoering van dit traject van start gaan, spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.

Van uw coach kunt u verwachten:

 • deskundige begeleiding en ondersteuning;
 • te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;
 • doelgerichtheid.

De coach verwacht van u:

 • een actieve en open houding;
 • discipline;
 • verantwoordelijkheid; de cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en uiteindelijk voor het bereiken van zijn doelen.

Coaching is een persoonlijk proces

 • Leg een werkmap of -schrift aan, waarin u alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en zeker na de gesprekken met uw coach aantekeningen. Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden u wellicht vragen gesteld waar u niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat u er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door, na het gesprek, een gespreksverslag te maken, houdt u voor uzelf vast wat voor u belangrijk is en kunt u de rode draad in uw proces ontdekken en vasthouden.
 • Doe eventuele 'huiswerk'-opdrachten en maak aantekeningen van uw ervaringen.
 • Noteer en bewaar alles wat voor u van belang is in uw werkmap: de inhoud en resultaten van de gesprekken met uw coach en de daar gemaakte afspraken; de door u gemaakte opdrachten; de ontwikkelingen die u doormaakt en de inzichten die u verkrijgt.

Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling; u geeft zelf vorm en inhoud aan uw ontwikkelingsproces en daarmee aan uw eigen leven!

Evaluaties

 • Tussenevaluatie(s) vind(t)(en) plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een evaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
 • Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach.

Praktische zaken

 • Aanvang coaching: Het eerste gesprek vindt plaats op ... om ... uur.
 • Duur, tijd en plaats van de sessies: Een coachgesprek duurt 1½ uur. We hebben een traject afgesproken van voorlopig ... sessies.
 • Afspraken nakomen: Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u uiterlijk 24 uur voor de afspraak de coach hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Bericht u de coach binnen de 24 uur, dan moet u het honorarium voor de gemiste sessie betalen.
 • Honorarium: Het honorarium bedraagt € 90,00 per sessie. Dit bedrag is inclusief BTW.
 • Wijze van betalen: Aan het eind van de maand krijgt u de factuur per e-mail toegestuurd.

Datum:

Handtekening cliënt:

Handtekening coach: